" MET EEN HOUTEN DOOSJE EN EEN PIEPKLEIN GAATJE  DE STILTE OPZOEKEN … "

HASSELT - OUD KERKHOF
"Een selectie van pinholefoto's genomen op diverse plaatsen in België.
Soms zijn de locaties voor de hand liggend, soms zijn ze niet alledaags, maar voor mij en mijn pinholecamera wel de moeite waard op vast te leggen.

Alle opnames  met ONDU 6x6 Rise , 28 april 2021.
Geniet ervan,

Stefan
"
Op 15 februari 1795 vaardigde het Franse bewind een decreet uit dat verbood nog langer te begraven binnen besloten plaatsen als kerken en kloosters. Het decreet verplichtte elke stad een kerkhof buiten de woonkern aan te leggen. In Hasselt werd een kerkhof op een half kwartier stappen van de stadspoort aangelegd.

In 1796 werd het eerste graf er gedolven. Het betreft het zogenaamde Oude kerkhof aan de Kempische Steenweg, ten noorden van de stad.

Van 1796 tot 1930 was het oude kerkhof buiten de Kempische Poort, dat in 1807 ommuurd werd, de enige officiële stedelijke begraafplaats van Hasselt. Het kerkhof weerspiegelt de rijkdom van de 19e-eeuwse bourgeoisie, die hier leek te wedijveren om het meest opvallende grafmonument en de grootste grafkapel. Dankzij de enorme beukenbomen en cipressen is het een groene oase van stilte vlak bij de stad. In 2004 werd de begraafplaats, met inbegrip van de muren, hekken en poort, de dodenkapel, alle graftekens, de planten en bomen, beschermd als monument. Ook de 76 beuken buiten de ommuring aan de Vilderstraat werden beschermd.

Het kerkhof is een voorbeeld van een 19e-eeuwse parkbegraafplaats in een funeraire bouwstijl en met groene aspecten. De centrale kapel, die ingericht is als informatiecentrum, vertelt de geschiedenis van het begraven in het algemeen en van het begraven in Hasselt. In 1796 werd buiten de Kempische Poort een groot perceel aangekocht en ingericht als dodenakker. De eerste overledene werd bijgezet op 16 oktober en op 23 oktober 1796 werd het nieuwe kerkhof ingewijd. Het duurde echter tot in 1807 vooraleer er geld was om het kerkhof te ommuren. In 1864 werd het kerkhof vergroot en werd de muur tussen de gewijde en de ongewijde grond gesloopt. Tot in 1930 was het Oude kerkhof de enige stedelijke begraafplaats. Wegens plaatsgebrek werd toen een nieuw kerkhof aangelegd aan de Sint-Truidersteenweg, ten zuiden van de stad. Sindsdien worden ook geen overledenen meer bijgezet in het Oude kerkhof, behalve in de beschikbare ruimtes van bestaande grafkelders. Het stemmige Oude kerhof is nu met zijn enorme wilgen en cipressen een groen, romantisch hoekje geworden, een ware oase van stilte vlak bij de stad. Met zijn ijzeren en stenen kruisen, grote en kleine grafmonumenten en grafkapellen is het kerkhof ook een weerspiegeling van de rijkdom van de 19e-eeuwse bourgeoisie. Vele rijke families en renteniers, ambtenaren en jeneverstokers wedijverden om het meest pompeuze en meest opvallende grafmonument als blijk van macht en fortuin.
ONDU 6x6 Rise pinholeCamera -  Fomapan 100
ONDU 6x6 Rise pinholeCamera - Fomapan 100

Compard RO 9 one shot ontwikkelaar , 1+50 , 9 min @ 21°
"Oud Kerkhof - Hasselt (B) "

ONDU 6x6 Rise pinholeCamera - Fomapan 100
ONDU 6x6 Rise pinholeCamera - Fomapan 100

Oud Kerkhof - Hasselt

More information
ONDU 6x6 Rise pinholeCamera - Fomapan 100
ONDU 6x6 Rise pinholeCamera - Fomapan 100

Compard RO 9 one shot ontwikkelaar , 1+50 , 9 min @ 21°
"Oud Kerkhof - Hasselt (B) "

ONDU 6x6 Rise Pinholecamera - Fomapan 100
ONDU 6x6 Rise Pinholecamera - Fomapan 100

Compard RO 9 one shot ontwikkelaar , 1+50 , 9 min @ 21°
"Oud Kerkhof - Hasselt (B) "

ZONDER LENSDOP

online lookbook for alternative photography